Gå til Slektstreet!


Du har no komme inn på sidene til slektstreet for Vadstein og Vasstein-familien. Dette slektstreet er etterkomarane og anene til Per Steinarsson Steinsvik Vasstein og Petrine Løvik Vasstein.Per og Petrine var dei første som busette seg på garden Vadstein i Volda. (biletet nedanfor) Opplysningane om dei ulike etterkommarane har vore samla over ei årrekke, og med god hjelp frå både kjente og ukjente. Det er mogeleg at det har komme inn ein del uriktige opplysningar og dersom det er nokon som oppdagar feil, ber vi om at Webmaster vert kontakta, så vil feila bli retta opp.


Gå til Slektstreet!
Dette er garden Vadstein i VoldaSlektstreet er skrevet og laga av Janne Karin Vasstein, ho har brukt mange år på å finne alle desse opplysningane. Det som har komme inn her, er berre ein del av heile slektsgranskinga, ho vil oppdatere den etter kvart.

Skulle nokon finne ein feil eller har tilleggsopplysningar, er vi svært takknemlege om de skriv nokre ord og sender til oss.

MAIL

Gå til Slektstreet!