Du har nå kommet
til
Petrine Vasstein's

HJEMMESIDE !Personlig informasjon     Barndomshistorier     Livet i dag    

Personlig informasjon

Petrine Vasstein er eldste datter til Anna og Martin Vasstein. Hun voks opp sammen med brødrene Per og Arve i hjemmet på Nordheim.

Petrine vart fødd 8. juli 1924, og de første barneårene bodde hun og foreldrene hos familien Øyehaug på Nordheim, før de bygde eget hus.

Petrine har bodd i hjemmet på Nordheim hele livet, og var en god støtte for Anna både før og etter at Martin døde i 1970.

De siste årene før Anna kom til sykehjemmet, var Petrine til god hjelp for henne i det daglige virke.

Da Anna havnet på sykehjemmet, var det helt naturlig at Petrine tok over huset på Nordheim, der hun fortsatt bor.


Huset på Nordheim på 1980-tallet.Tilbake til toppen av siden

Barndomshistorier


De første årene av sitt liv, bodde Petrine og foreldrene hos familien Øyehaug på Nordheim.
Hjemmet de bygde på Nordheim ble også bosted for andre familier opp gjennom årene, i tillegg til de tre barna som kom til etter hvert. Hjemmet deres på Nordheim vart dermed et folksomt hjem og et samlingspunkt for mange.

Petrine begynte på skolen i Breivika som 7-åring. På den tiden var det smått med veger på Harøya, og ett stort myrområde låg mellom Nordheim og Breivika.Det var med andre ord ikke så enkelt for en 7-åring å komme seg over dette området hver dag.
Petrine forteller at hun var alene fra Nordheim på den tiden som gikk på skole, og hun minnest mange tøffe dager hvor hun måtte gå over dette myrområdet i allslags ver. Når veret var på det verste, brukte Martin å følge henne slik at hun kom trykt frem til skolen.Siden Anna og Martin var tilflyttet til Harøya, ble det en del reising på de 3 barna for at de skulle få treffe familien sin i Volda og i Vistdalen.
Petrine forteller om de lange turene de hadde til Vadstein om sommerene, da de startet fra hjemmet i 4-tiden om natten, gikk til Steinshamn og tok båt til Ålesund. Videre derfra med båt til Volda. Var de heldige kunne de av og til få hesteskyss derfra og til Vadstein, men svært ofte måtte de gå den lange vegen. De var ikke fremme før det led mot midnatt.
På Vadstein vart de ofte værende i flere uker når de først reiste så langt.

Anna kom fra gården Ødegård i Vistdalen dit de også brukte å reise med jamne mellomrom. Petrine minnest imidlertid de store kassene de fikk med mat og annet godt til ulike høgtider, spesielt til jul, da de også fikk slakt og annet som skulle vare en tid fremover.Dette var en tradisjon som også mange av barnebarna til Anna og Martin kan huske i dag.tilbake til toppen av siden

Livet i dag


Mer stoff kommer med det første.
tilbake til toppen av siden