VELKOMMEN
TIL ARVE OG AMALIE SI HEIMESIDE
 

Heimen vår på Karihaugen Familien vår, barn og barnebarn
Arve si barne- og ungdomstid Livet som pensjonist
Amalie si barne- og ungdomstid Korleis kontakte oss


Forlovelsesbilde av Amalie og Arve,
4. november 1949.Heimen vår på Karihaugen

Bilder frå heimen vår på Karihaugen


tilbake til toppen av sida

Arve si barne- og ungdomstid


Eg er fødd på Nordheim på Harøya den 14. mai 1930. Som den yngste av 3 sysken, vaks eg opp der i ein god heim.Etter sju års skulegang ved skulen i Breivika, gjekk eg 1 år på realskule.


Bilde frå barnedåpen til ArveSeinare vart det arbeid ved leiketøy-fabrikken til Olav Øiehaug, der eg vart verande i 3 år.

Bilde frå leiketøyfabrikken på Nordheim


Eg søkte då på ein skule nær Bergen, staden heiter Ytre Arna, og der kom eg inn ved Jern og Metallina. Eg gjekk der i 2 år.


Festangen skule i Ytre Arna ved Bergen.
I Ytre Arna traff eg ho som seinare skulle bli kona mi, Amalie Lerøy frå Austrheim, ein stad Nord for Bergen. Ho arbeidde ved ein ullvarefabrikk der ho hadde vore i 3 år før eg traff henne.


Ungdomsbilde av Amalie Lerøy og Arve VassteinEtter endt skulegang fekk eg arbeid ved I.P. Huse på Harøy, det var i 1950. Den 20.januar 1951 gifta vi oss og busette oss på Huse dei 4 første åra. Seinare flytta vi ned til min bror som budde på Steinshamn, og der vart vi verande i 4 år. Vi starta bygging av eige hus på Karihaugen og flytta inn der den 22. mars 1960. Vår familie hadde på denne tida auka med to personar, Laila som vart fødd den 5. oktober 1951 og Arne Martin som vart fødd den 24. november 1959.

Eg arbeidde hjå I.P. Huse til eg vart pensjonist.
tilbake til toppen av sida

Amalie si barne- og ungdomstid
Annanias og Laura Lerøy, foreldra til Amalie.


Amalie Lerøy vart fødd på Lerøy i Austrheim kommune i 1927. Ho var den yngste av ein syskenflokk på 4. Foreldra hennar var Annanias og Laura Lerøy. Faren var utenriksseglar og fiskar. Dei hadde også eit småbruk som familien heime stelte. Amalie vaks opp under krigen på ein stad der tyskarane heldt mykje til, og ho kan fortelje mange historiar frå den tida. Ho held for tida på med ein biografi frå livet sitt, der ein kan lese både om då ho som 14 åring rodde fiske saman med faren, tida som ungdom i Austrheim samt livet hennar etter å ha flytta til "Møre" og stifta familie.
Bildet til venstre ovanfor viser Amalie som baby Bildet til høgre er eit bilde av systrene Lerøy med moren Laura i midten


Amalie hadde også ein bror, Kåre, som døde som 20-åring i 1941 av tuberkolose. Amalie var då 14 år.

Amalie flytta frå Lerøya som 18 åring. Då fekk ho arbeid i Ytre Arna, ved Arna Fabrikker.Der arbeidde ho fram til ho gifta seg med Arve og flytta til Harøya.


Heimen til Amalie på Lerøya vart seinare overteke av den eldste systra hennar, Vally, men har også vore eit fint feriemål for andre i familien.Bildet til høgre viser Amalie på Danmarkstur som 18-åring.

Bildet til venstre, viser heimen til Amalie i dag.
På bildet bortanfor kan du sjå søstrene samla i ein sommarferie ved naustet på Lerøya.(Vally bakerst, Aslaug til venstre og Amalie til høgre)

tilbake til toppen av sida

Familien vår, barn og barnebarn


Familien Arve Vasstein tidleg på 1960-tallet.

Laila er i dag gift med Håvard Alvestad og busett på Hareid. Dei har fått to barn; Trude fødd 8. juli 1973 og Frank fødd den 30. september 1977. Arne Martin er gift med Janne Karin (f.Sæterøy)og dei er busett i Morsundet på Harøy. Dei har fått to barn; Øyvind fødd 11. januar 1984 og Kjetil fødd 29. juli 1994.Amalie med 2 av barnebarna, Trude til venstre og Frank i midten saman med ei venninne av Trude. Bildet er teke i begynnelsen av 1980-tallet.Her er 4 generasjonar samla, Arve, Arne Martin, Øyvind og Kjetil på fanget til Anna. Bildet er tatt i 1994.
tilbake til toppen av sida

Livet som pensjonist


Vi bur no i heimen vår og lever eit godt pensjonistliv. Vi kjøpte oss campingvogn ei stund før vi pensjonerte oss, og den har vi ståande på ein stad i nærleiken av Molde. Staden heiter Røvik og der inne kosar vi oss store delar av sommarhalvåret. Vi har no kjøpt ei større vogn, og har bygd på eit tilbygg no i sommar slik at vi har det meir komfortabelt med bad og klosett, samt fleire sengeplassar.

Bilete av "campingvogna", samt Arve og Amalie i tilbygget som vart satt opp i år. (2001)
tilbake til toppen av sida

Kontakt ossSend en mail til oss ved å klikke på KONTAKT OSS

Tilrettelagt av Janne Karin Vasstein